Eerst een stukje geschiedenis.

In 2004 is Kinderopvang Bernewêzen gestart als Thuishuis Bernewêzen. Een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Op dat moment onder de vlag van de Franchise organisatie Stichting Thuishuis uit Groningen. In eerste instantie als een vorm van gastouderschap, maar sinds 2010 als kinderdagverblijf. De huisvesting vond plaats in een rijtjeswoning aan de Houtmoune in Gorredijk. Al gauw bleek dat de opvang een succes was. Ouders begonnen te vragen om een vervolg van onze opvang. Hun kinderen werden 4 jaar en konden niet bij ons blijven, terwijl ouders dit wel graag wilden.

 

logo tegearre-ienZodoende is in 2008 Buitenschoolse Opvang Killara gestart. Eerst ook onder de vlag van Stichting Thuishuis en in een eengezinswoning in Gorredijk. Van het begin af aan was het de bedoeling om samen in één pand te gaan zitten.

Er volgde een lange zoektocht naar een geschikt pand. Deze werd bekroond met de aankoop van een dokterspraktijk met woning aan de Nylân 1 te Gorredijk. Na een interne verbouwing, waarbij de praktijk geschikt werd gemaakt voor de kinderen van 0-4 jaar en de woning voor de kinderen van 4-12 jaar, kon het pand eind maart 2011 in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment zeiden we vaak dat Thuishuis Bernewêzen en Thuishuis Killara TEGEARRE IEN waren geworden.

Tot het moment dat we echt TEGEARRE-IEN werden. Dat was in oktober 2015. We hebben toen het contract met Stichting Thuishuis niet verlengd en zijn zelfstandig verder gegaan.

Nu als KINDERCENTRUM TEGEARRE-IEN, waarbij de groep van 0-4 jaar Bernewêzen heet en de groep van 4-12 jaar Killara.