Kindercentrum Tegearre-ien vindt een goede pedagogische kwaliteit erg belangrijk. Daarom hebben wij een externe pedagoog ingeschakeld die deze kwaliteit jaarlijks komt controleren. Ook kunnen wij een beroep op haar doen bij zorgen en/of problemen en kunnen wij ondersteuning aan haar vragen.

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD op veiligheid, hygiëne en pedagogische kwaliteit. De brandweer controleert jaarlijks de brandveiligheid en de vluchtwegen. Voor zowel Bernewêzen als Killara is het inspectierapport van de GGD te downloaden.Logo Branchevereniging jpg

Tevens zijn wij lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en natuurlijk zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie.