Voordat u uw kind aanmeldt vinden wij het belangrijk dat u eerst komt kennis maken en sfeer komt proeven. Hiervoor kunt u altijd een telefonische afspraak maken op telefoonnummer: 0513-490401.

Voor deze kennismaking sturen wij u een informatiepakketje toe. Dit informatiepakketje, waarin ook een ouderbijdragentabel en aanmeldingsformulier zit, kan ook worden meegenomen na afloop van de kennismaking.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Broertjes en/of zusjes van kinderen die de opvang al bezoeken hebben hierbij voorrang.

Voordat uw kind wordt geplaatst volgt er een intakegesprek en hierin worden ook afspraken gemaakt over de wenperiode. De duur van deze wenperiode is afhankelijk van het kind. Meestal zal dit bij Bernewêzen 2 á 3 keer zijn, waarbij het aantal uren oploopt. Dus bijvoorbeeld de eerste keer 2 uurtjes, de tweede keer 3 uurtjes en de derde keer 4 uurtjes. Voor kinderen die moeite hebben met wennen is er zelfs de mogelijkheid om een periode iedere dag een uurtje te komen. Bij Killara is vaak 1 á 2 keer wennen voldoende.