Bij Bernewêzen geldt een minimale afname van 3 dagdelen per week. Wij hanteren deze 3 dagdelen omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. De ervaring heeft ons geleerd dat als een kind minder uren komt de binding en het vertrouwde gevoel veel moeilijker te verkrijgen is. Een groot voordeel van deze minimale afname is ook dat kinderen onderling elkaar vaker zien, waardoor ze elkaar goed kennen. Dit draagt tevens bij tot het ‘wij’ gevoel.

Bij Killara geldt een minimale afname van 15 uur per maand. In deze uren zit tevens de verplichte dag in de vakanties inbegrepen. Ook al zijn de kinderen wat ouder, ook voor hen geldt dat het belangrijk is dat ze zich vertrouwd en betrokken voelen bij en tot elkaar.