Bernewêzen en Killara hebben een W.A.- en een ongevallenverzekering afgesloten.