De peuteropvang komt voort uit de harmonisatie tussen de peuterspeelzaal en de kinderdagverblijven. Deze harmonisatie is in de Gemeente Opsterland ingegaan op 1-1-2015. Door de harmonisatie is het mogelijk geworden dat ook kinderdagverblijven opvang aan gaan bieden aan peuters van 2-4 jaar, voor twee dagdelen per week. Voor de zogenaamde doelgroeppeuters geldt dat ze drie dagdelen naar de opvang gaan. Ouders kunnen dus nu kiezen voor de vroegere peuterspeelzaal of voor een kinderdagverblijf. De kosten voor peuteropvang worden betaald door de Overheid, de Gemeente en de ouders. Ouders die beide werken en/of studeren krijgen een tegemoetkoming kinderopvangkosten van de Overheid. Ouders die geen werk hebben en/of geen studie volgen krijgen de tegemoetkoming van de Gemeente. Ouders betalen zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. Het derde dagdeel voor doelgroeppeuters wordt volledig vergoed door de Gemeente.