De kinderen van 4-12 jaar worden opgevangen door Esther Laverman, zelf moeder van twee dochters, geboren in 2002 en 2005.
Na mijn opleiding MBO-Activiteitenbegeleiding en het behalen van mijn propedeuse HBO-Creatieve Therapie, ben ik aan het werk gegaan als begeleidster van mensen met een verstandelijke beperking. Eerst binnen een gezinsvervangend tehuis en later in de ambulante woonbegeleiding.
Ruim 10 jaar lang heb ik dit werk met veel plezier en betrokkenheid gedaan.
De wens om zelfstandig ondernemer te worden is altijd aanwezig geweest. Ook het werken met kinderen heeft mij altijd erg aangetrokken.

Het ontstaan en de ontwikkeling van Thuishuis Bernewêzen heb ik van nabij meegemaakt. Vanaf het begin was ik erg enthousiast over de kleinschaligheid en de manier van opvang van de kinderen. Dat was wat ik ook wilde!
Toen er vanuit Bernewêzen de vraag kwam of ik de uitdaging aan wilde gaan om een eigen Buitenschoolse Opvang te starten, heb ik ook geen moment hoeven nadenken! Ik heb de opleiding gevolgd bij de Stichting Thuishuis en ben in april 2009 officieel begonnen als zelfstandig ondernemer.

En…… wat een geweldige keuze is dat geweest! Elke dag weer geniet ik volop van de kinderen! De prachtige verhalen en bijzondere opmerkingen, wanneer we met z’n allen aan tafel zitten. Het voelt als een groot gezin! Door de kleinschaligheid krijgt ieder kind de gelegenheid z’n verhaal te doen en de aandacht te krijgen die het nodig heeft. De fantasie en de creativiteit in het spel van de kinderen, het enthousiasme en de spontaniteit! Het is geweldig om te kinderen te zien ontwikkelen, eerst als kleuter en later als schoolkind.