Mijn naam is Gerva Hoekstra en in 2004 ben ik begonnen met Thuishuis Bernewêzen.

Hiervoor werkte ik al ruim 12 jaar in de reguliere kinderopvang. In 1989 ben ik begonnen als vrijwilligster op de peuterspeelzaal, waar mijn zoon naar toe ging. Na 2 jaar kreeg ik de mogelijkheid om een pedagogische opleiding te gaan volgen en ging ik stage lopen op een kinderdagverblijf. Daar kwam ik erachter dat dit mij nog meer aansprak dan een peuterspeelzaal. Na het behalen van mijn diploma bleef ik in eerste instantie werken bij de peuterspeelzaal, maar toen ik een baan kon krijgen in een kinderdagverblijf heb ik dit met beide handen aangegrepen. Van 1994 tot 2003 heb ik hier met veel plezier gewerkt. In die periode is de kinderopvang een stuk professioneler geworden. Zo mocht er bijvoorbeeld niet meer met ongekwalificeerd personeel worden gewerkt. Dat had als groot voordeel een beter pedagogisch klimaat. Helaas kleefden er ook nadelen aan. Met name het groter worden van de groepen, de vele wisseling van leiding en de steeds zakelijker wordende aanpak. Dit past niet bij mij en mijn visie en ik begon te dromen over een eigen, kleinschalige kinderopvang. Toen ik vanwege een verhuizing toch mijn baan op moest zeggen heb ik deze kans aangegrepen om mijn droom te verwezenlijken. Ik heb een interne opleiding gedaan bij  Stichting Thuishuis zodat ik kon beginnen met mijn eigen kinderopvang. Jarenlang onder de vlag van de Stichting maar sinds oktober 2015 zelfstandig. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig kindercentrum en toch zijn wij kleinschalig gebleven.

Ik vind het fantastisch om de kinderen nu de nodige aandacht en liefde te kunnen geven, zonder mij aan allerlei van boven opgelegde regeltjes te moeten houden. Natuurlijk houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Omdat dit nu kan binnen mijn/onze visie kunnen we zelfs meer dan dat bieden. Ik vind het een voorrecht dat ik de kinderen mag begeleiden en mag zien opgroeien van baby tot zelfstandige kleuter. Door de Buitenschoolse Opvang naast ons, mag ik ze zelfs volgen tot schoolkind. En wat is het mooi dat kleutertjes bij wie het veel energie kost om naar de basisschool te gaan soms nog een middagdutje bij ons komen doen en ze zo weer in hun vertrouwde bedje schuiven.

Werken met kinderen is dan ook echt een passie van mij. Hun eerlijkheid, hun spontaniteit en het ontwapende van een kind ontroerd en verwonderd mij steeds weer. Kinderen laten je zien waar het in het leven om draait. Aandacht en liefde. Ik vind het een groot geschenk dat ik dit dagelijks mag ervaren.