MJildauijn naam is Jildau van der Veen.

In 2011 heb ik mijn opleiding als pedagogisch medewerkster ( niveau 4 ) afgerond.Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij een peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. Hierna ben ik als invalster bij Bernewêzen gekomen. Naast mijn invalwerk bij Bernewêzen, heb ik een tijdje de voorschoolse opvang bij Killara gedaan. Ook heb ik van 2014-2016 in Beetsterzwaag gewerkt, bij Thuishuis Tomke, tevens een kleinschalige kinderopvang. Eén ochtend in de week help ik met huishoudelijke taken bij een ouder echtpaar. Dit doe ik via de ZuidOostZorg. Ik vind het leuk om mensen te kunnen helpen en sta graag voor iedereen klaar.

Ik vind het werken met kinderen mooi. Geen dag is hetzelfde en de kinderen maken dagelijks leuke opmerkingen, waar ik van geniet. Je ziet ieder kind op zijn/ haar eigen manier groeien en ontwikkelen. Het is leuk om dit te volgen.Ik heb altijd al veel liefde voor de natuur en dieren gehad. De kleinschaligheid en het natuurgerichte van Tegearre-ien, past goed binnen mijn eigen visie. De meeste kinderen vinden het leuk om te helpen met de verzorging van de dieren. Onder begeleiding kunnen ze de dieren eten/ drinken geven, of even lekker met ze knuffelen. De natuurlijke tuin is uitdagend voor de kinderen. Het is leuk dat kinderen zo mooi met natuurlijke materialen kunnen spelen. Door de kleinschaligheid is er veel rust en ruimte om elk kind de aandacht en liefde te geven die het verdient. Ik doe dit werk met heel veel plezier.