In het kort wordt hier de pedagogische visie geschetst. Voor een volledig verhaal wordt u verwezen naar de pedagogische beleidsplannen van beide groepen, die u bij ons aan kunt vragen.

Veiligheid en geborgenheid

Kinderen hebben een geborgen en liefdevolle omgeving nodig om zich veilig en vertrouwd te voelen. Vanuit deze veilige en vertrouwde omgeving kan een kind de wereld om zich heen ontdekken en zich ontwikkelen. Veiligheid en vertrouwdheid ontleent een kind aan het feit dat hij/zij de kans krijgt een gehechtheidrelatie aan te gaan. Hiervoor is een grote mate van continuïteit gewenst. Dit maakt dat het belangrijk is dat er, binnen een kindercentrum gewerkt wordt met vaste verzorgsters. Binnen deze relatie is het noodzakelijk dat het kind serieus genomen wordt en dat hij/zij zichzelf mag zijn. Ook het respectvol omgaan met elkaar en een consequente aanpak horen hierbij. Regels op het gebied van respectvol omgaan met elkaar, met dieren en de natuur zijn een belangrijk aspect. Ook regels met betrekking tot de veiligheid zijn belangrijk. Veiligheid ontleent een kind ook uit een vaste dagindeling. Dit geeft kinderen de nodige zekerheid.

Spelend leren

Kinderen leren door ervaring. Hiervoor is het nodig dat ze een stukje vrijheid en zelfstandigheid krijgen. Kennismaken en omgaan met allerlei spel- en speelmateriaal, knutselmateriaal, muziek, beweging e.d. maakt dat ze allerlei verschillende ervaringen kunnen opdoen. In het kindercentrum wordt zoveel mogelijk hierop ingespeeld. Daarbij is het belangrijk dat een kind er plezier in heeft. Plezier staat hoger aangeschreven dan het resultaat. Om plezier te bewaren in datgene waar het kind mee bezig is, is het belangrijk dat kinderen een vrije keuze hebben in datgene wat ze willen doen.

Samen spelen

Groepsopvoeding biedt mogelijkheden om andere vaardigheden aan te leren dan in de thuissituatie. Vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk maar aan het elkaar troosten, het delen van speelgoed, het vragen of je iemand wel een knuffel mag geven, het gezamenlijk dingen doen e.d. Ook het leren omgaan met dieren, het verzorgen van dieren en een stukje natuurbeleving zijn leermomenten voor kinderen. Ook hierbij is het belangrijk dat een kind er plezier aan beleeft. Kinderen leren ook door het kijken, luisteren en nadoen van volwassenen. Als verzorger/begeleider zijn wij ons dan ook terdege bewust van deze voorbeeldfunctie.