Bewust besteden wij aandacht aan de taalontwikkeling. Kinderen onder de 4 jaar zijn immers zeer taalgevoelig en in deze periode wordt de basis voor de verdere taalontwikkeling gelegd. Dit begint al in de babytijd met “Dunstan babytaal” (het kunnen herkennen van de belangrijkste huiltjes). Deze universele huiltjes kunnen herkend worden tot de baby ongeveer 5 à 6 maanden oud is.

Daarna beginnen we met “baby-gebaren”. Die gebaren zijn niet alleen geschikt voor de jongste kinderen, maar zeker ook voor kinderen die verbaal niet zo sterk zijn. De gebaren zijn gebaseerd op de gebarentaal voor doven en slechthorenden. Alleen wordt hierbij niet de hele zin in gebaren aangeboden, maar alleen kernwoorden zoals bijvoorbeeld: melk, poes, mama, papa, werken, brood, spelen, konijn, slapen, luier.

SFBOWij zijn een gecertificeerd kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling. Dit betekent dat wij de kinderen zowel de Fryske taal als de Nederlandse taal aanbieden. Wij werken met het zogenaamde één persoon – één taal principe. Hierbij bieden wij bewust en duidelijk de beide talen aan. Geeske en Gerva spreken beide Frysk. Ook Jildau praat Frysk. Er worden Fryske boekjes gelezen en Fryske liedjes gezongen. De Nederlandse taal komt aan bod doordat Marloes Nederlands spreekt en natuurlijk ook door Nederlandse boekjes te  lezen en Nederlandse liedjes te zingen.Benny Ook  de handpop Benny, die vaak op visite komt, spreekt Nederlands.

Wij werken bij de uitvoering van deze meertalige ontwikkeling samen met het Sintrum Frysktalige Berneopfang.